Zorunlu Dersler ve Muafiyet

ZORUNLU DERSLER VE MUAFİYET

(Enstitümüz Lisansüstü Programlardaki Öğrencilerin Bir Yarıyıl Alması Gereken Lisansüstü Ders Sayısı, Zorunlu Alınması Dersler ve Muafiyet Hakkında Önemli Bilgilendirme)

ANABİLİM DALLARI ALTINDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN DERS MÜFREDAT HAVUZLARINA DERS BİLGİ PAKETİNDEN (AKTS ve TYYÇ KATALOĞUNDAN) ULAŞABİLİRSİNİZ.

DERS BİLGİ PAKETİ (AKTS ve TYYÇ KATALOĞU)

 

ÖĞRENCİ ve DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME (Aşağıdaki Bilgilendirmeleri Muhakkak Okuyunuz!)

 

BİR YARIYILDA ALINMASI GEREKEN ASGARİ VE AZAMİ DERS SAYISI:

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19 nci maddesinin 3 ncü bendi hükmü “Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur.” 

 

ZORUNLU ALINMASI GEREKEN LİSANSÜSTÜ DERSLER:

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Zorunlu Olan Dersler

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere ders kodu LEE 4000 olacaktır. (Senato:06.07.2021)

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0+0+0+7,5) 

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Zorunlu Olan Dersler

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından geçerli olmak üzere derslerin kodları: (Senato:06.07.2021)

Gelişim ve Öğrenme LEE 4001   /    Öğretimde Planlama ve Değerlendirme LEE 4002 olacaktır.

Gelişim ve Öğrenme (3+0+0+0+7,5) ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2+0+4+7,5)

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

 

3- Doğal Kaynak Yönetimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Zorunlu Olan Dersler

DKY 5003 Master Project Preparation and Management (Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yönetimi) (3+0+0+3+7,5)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl) ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Zorunlu Olan Dersler

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından programa başlayacak öğrencilere geçerli olmak üzere: (Senato:06.07.2021)

İSG 5010 Risk Yönetimi dersi bahar yarıyılı seçmeli olarak verilecek olup, İSG 5011 İş Sağlığı ve Güvenliği dersini alıp, başarılı olmak zorunludur.

(İSG 5011 kodlu dersin Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından önce programa başlayan öğrencilere aşağıdaki uygulama devam edecektir.

İSG 5010 Risk Yönetimi (3+0+0+3+7,5) ve İSG 5011 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (3+0+0+3+7,5)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

5- Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Zorunlu Olan Dersler

EFB 501 Eğitim Çalışmaları İçin Temel İstatistik (3+2+0+4+6)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

6- Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Zorunlu Olan Dersler

EEG 601 Eğitim Çalışmaları İçin İstatistik (3+2+0+4+7,5) (Senato:06.07.2021)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

MUAFİYET (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0+0+0+7,5) Dersi İle İlgili):

Enstitü Yönetim Kurulu'nun 16.10.2020 tarihli toplantısında almış olduğu karar "Bu dersi daha önce lisansüstü eğitimleri sırasında (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) aldıklarını Enstitümüze dilekçeyle belgelendiren öğrencilerin muafiyet talepleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca uygun görmesi halinde kabulüne ve bu dersten başarılı sayılarak muaf sayılmalarına,...." doğrultusunda muafiyet yapılabilmektedir.

 

NOT: Yukarıdaki bilgilendirmelerin (ders kayıt - ders alma - başarı şartı v.b. gibi) uygulanması başta öğrenci ve danışmanın yükümlülüğünde olup, doğabilecek mağduriyetlerden Enstitümüz sorumlu değildir.

(Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin 3 ncü fıkrası)