Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

1- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

      DEĞİŞİKLİK-1 (01.03.2017 tarih ve 29994 sayılı Resmi Gazete)

      DEĞİŞİKLİK-2 (16.09.2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete)

      DEĞİŞİKLİK-3 (22.11.2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete)

      DEĞİŞİKLİK-4 (14.04.2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete)

      DEĞİŞİKLİK-5 (10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete)

       DEĞİŞİKLİK-6 (18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete)

     DEĞİŞİKLİK-7 (15.01.2023 tarih ve 32074 sayılı Resmi Gazete)

     DEĞİŞİKLİK-8 (15.01.2023 tarih ve 32074 sayılı Resmi Gazete)

2- Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

       DEĞİŞİKLİK-1 (15.06.2021 tarih ve 31512 sayılı Resmi Gazete)

3- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

4- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

5- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği