Eğitim Komisyonu

Enstitü Müdürümüzün tevdi edeceği eğitim-öğretim işlerini (lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında -yönetmelik, yönerge, esaslar, ilkeler, klavuzlar v.b.- hazırlık ve mevcutlarda olabilecek değişikliklerde görüş bildirmek ve Anabilim Dalı Başkanlıklarının eski ve yeni her türlü ders müfredat işlemlerini, yeni lisansüstü program açma teklif dosyalarını inceleyerek sözlü veya yazılı olarak raporlamak) Enstitü Müdür Yardımcısı başkanlığında yapmak ve sonucunun Müdürlüğe raporlanmasıdır.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ EĞİTİM KOMİSYONU

No

Öğretim Üyesini Unvanı, Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Görevi

Atanma Tarihi

1

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin KUL

Enstitü Müdür Yardımcısı

Başkan

05.03.2024

2

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

05.03.2024

3

Doç. Dr. Zeynep TEMİZ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024

4

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEYLAN

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024

5

Doç. Dr. Davut BAKIR

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024

6

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024

7

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ASLAN

Yusufeli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024