Eğitim Komisyonu

Enstitü Müdürümüzün tevdi edeceği eğitim-öğretim işlerini (lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında -yönetmelik, yönerge, esaslar, ilkeler, klavuzlar v.b.- hazırlık ve mevcutlarda olabilecek değişikliklerde görüş bildirmek ve Anabilim Dalı Başkanlıklarının eski ve yeni her türlü ders müfredat işlemlerini, yeni lisansüstü program açma teklif dosyalarını inceleyerek sözlü veya yazılı olarak raporlamak) Enstitü Müdür Yardımcısı başkanlığında yapmak ve sonucunun Müdürlüğe raporlanmasıdır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ EĞİTİM KOMİSYONU

No

Öğretim Üyesini Unvanı, Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Görevi

İlk Atanma Tarihi

Atanma Tarihi

1

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AFACAN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Başkan

----

17.11.2021

2

Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

----

17.11.2021

3

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

23.07.2020

----

4

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Üye

----

17.11.2021

5

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ATAŞ

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

----

17.11.2021

6

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ARSLAN

Yusufeli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Üye

----

17.11.2021

Enstitü Yönetim Kurulu'nun 17.11.2021 tarihli toplatısının 2021/21-3 nolu kararıyla oluşturulmuştur.