Eğitim Komisyonu


          Enstitü Müdür Yardımcısı başkanlığında Enstitü Müdürlüğümüzün tevdi edeceği eğitim-öğretim işlerini (lisansüstü eğitim ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında -yönetmelik, yönerge, esaslar, ilkeler, klavuzlar v.b.- hazırlık, mevcutlarda olacak değişiklik isteklerine görüş bildirmek ve Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ders müfredat değişikliklerini, yeni program açma teklif dosyalarını inceleyerek raporlamak) yapmak üzere Enstitü Müdürlüğüne görüş bildirmek ile yetkilidir.

 

Eğitim Komisyonu Üyeleri (23.07.2020 tarih ve 2020/01-13 sayılı EYK ile)

Ünvanı Adı-Soyadı

Görevi/Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY

Müdür Yardımcısı / Başkan /  Orman Mühendisliği

Doç. Dr. Emrah PEŞMAN

Komisyon Üyesi / Üye / Orman Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU

Komisyon Üyesi / Üye / Orman Mühendisliği - Doğal Kaynak Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ

Komisyon Üyesi / Üye / Harita Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Serden BAŞAK

Komisyon Üyesi / Üye / İş Sağlığı ve Güvenliği

Dr. Öğr. Üyesi Eşref TEMEL

Komisyon Üyesi / Üye / Türk Dili ve Edebiyatı - Tarih

Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÇALIK UZUN

Komisyon Üyesi / Üye / Matematik ve Fen Bilimleri