Dönem Projesi

1- Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Enstitümüz tez yazım klavuzu ve tez şablonları dikkate alınarak aşağıdaki sıraya göre hazırlanacaktır.

2- Numaralandırma (Proje Kabul Tutanağı - Summary arası I, II, III, IV ...; Giriş dahil - Özgeçmiş arası 1.2.3. ..) ve diğer kurallar tez yazım kılavuzuna göre olacaktır.

DÖNEM PROJESİ ŞABLONU (GEÇİCİ))

 

DÖNEM PROJESİ CİLTLİ ÇIKTISI İÇERİK SIRALAMASI

DÖNEM PROJESİ KAPAĞI 

PROJE KABUL TUTANAĞI

İÇİNDEKİLER

TABLO LİSTESİ (Varsa Konulacak)

ŞEKİL LİSTESİ (Varsa Konulacak)

KISALTMALAR (Varsa Konulacak)

ÖZET

SUMMARY

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

...

İKİNCİ BÖLÜM (Bölümler çoğaltıp azaltılabilir.)

...

SONUÇ

KAYNAKLAR

EKLER (Varsa Konulacak)

ÖZGEÇMİŞ