Yatay Geçiş Başvurusu

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, başvurularını LEE-FR-00155 Lisansüstü Öğrenciler İçin Genel Dilekçe ve aşağıda istenilen eklerle birlikte; şahsen veya posta yoluyla Enstitüye yapacaklardır. Başvuruda istenilen evrakları eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

 

Yatay geçiş başvurusunda adaylardan  istenilen belgeler:

1- Dilekçe (bu belge),

2- ALES belgesinin onaylı sureti,

3- Lisans ve yüksek lisans diplomasının onaylı sureti,

4- Lisans not durum belgesinin onaylı sureti,

5- Yabancı dil belgesi (doktora başvuruları için),

6- Şu anda doktora / yüksek lisans öğrenimi gördüğü Enstitüsünden;

a) Onaylı öğrenci belgesi,

b) Onaylı not durum belgesi,

c) Onaylı ders içerikleri,

7- Kısa öz geçmiş,

8- 1 adet fotoğraf.