Kalite Komisyonu

KOMİSYON ÜYELERİ

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi’nin 13 ncü maddesinin ilgili hükümleri gereği ....... tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına aşağıdaki şekliyle oluşturulmuştur.

Enstitü Yönetim Kurulu'nun ...... tarih ve ...... sayılı kararıyla,

Sıra

Ünvanı, Adı ve Soyadı

Komisyondaki Görevi

Atanma Tarihi

1

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR – Enstitü Müdür Yardımcısı

Başkan

05.03.2024

2

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin KUL – Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

05.03.2024

3

Doç. Dr. Erhan GİRAY– Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024

4

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEYLAN–Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

05.03.2024

5

Yener GÜNER – Enstitü Sekreter V.

Üye

05.03.2024

6

Mehmet KARAMANLI – Şef

Üye

05.03.2024

7

Öğr. Gör. İbrahim Edibali ATALAY

Üye

05.03.2024

8

Hakan KAYA – Doktora Öğrencisi

Üye

05.03.2024