Seminer Uygulama İlkeleri

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SEMİNER DERSİ UYGULAMA İLKELERİ

1. Form LEE-15 Seminer Bilgi Formu, danışman tarafından dersin verildiği dönemin ikinci haftasında doldurulup anabilim dalı başkanlığına teslim edilecektir.

2. Anabilim dalı başkanlığı, danışmanlar tarafından doldurulan Seminer Bilgi Formlarını toplayarak; Form LEE-16 dolduracak ve en geç ders döneminin 4. haftasında Enstitüye (Seminer Bilgi Formlarıyla beraber) gönderecektir.

3. Seminer tarihleri, sunumdan 15 gün önce Enstitümüz web sayfasında ilan edileceğinden formların Enstitümüze gönderme sürelerine dikkat edilmelidir.

4.Seminer sunumunu başarı ile tamamlayan öğrenciler 1 ay içerisinde Tez Yazım Kılavuzuna uygun ciltli ve cd ortamında (pdf) olarak Form LEE-17 Seminer Sonuç Formu ile beraber Enstitümüze teslim edecektir.

5. Seminer Sonuç Formu ve ciltli olarak seminerleri teslim edilmemiş öğrencilerin, seminer dersi başarısız kabul edilecek ve tez konusu önerisi kabul edilmeyecektir.

 

SEMİNER FORMLARI

 
FORM-LEE-15 Seminer Bilgi Formu (Öğrenci ve Danışmanı tarafından doldurularak Engeç Her Eğitim-Öğretim Yarıyılın 2. Haftası Anabilim Dalı Başlığına Gönderilecektir.)  
FORM-LEE-16 Seminer Program Formu (Engeç Her Eğitim-Öğretim Yarıyılın 3. Haftası Anabilim Dalı Başlığı Tarafından Doldurularak Enstitüye Gönderilecektir.)  
FORM-LEE-17 Seminer Sonuç Formu (Danışman Tarafından Doldurulup Enstitüye Seminer Çıktısı ile Teslim Edilecektir.)

 

SEMİNER CİLTLİ ÇIKTISI İÇERİK SIRALAMASI

SEMİNER KAPAĞI 

İÇİNDEKİLER

TABLO LİSTESİ (Varsa Konulacak)

ŞEKİL LİSTESİ (Varsa Konulacak)

KISALTMALAR (Varsa Konulacak)

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

...

İKİNCİ BÖLÜM (Bölümler çoğaltıp azaltılabilir.)

...

SONUÇ

KAYNAKLAR

EKLER (Varsa Konulacak)

 

Not       1- Numaralandırma (İçindekiler - Summary arası I, II, III, IV ...; Giriş dahil - Özgeçmiş arası 1.2.3. ..) ve diğer kurallar tez yazım kılavuzuna göre olacaktır.

        2- Bu uygulama Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İşletme, Matematik ve Fen Bilimleri anabilim dalları için geçerli olup diğer anabilim dalları 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılından itibaren uygulamaya başlayacaktır.