Seminer Uygulama İlkeleri

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SEMİNER DERSİ UYGULAMA İLKELERİ

1. Seminer bilgisi ve sonucunu bildiren ayrı formlar 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren LEE-FR-0074 numarasıyla tek forma dönüştürülmüştür. Gerekli açıklamalar form üzerinde yer almaktadır.

2. Seminer Bilgi Formu (Tezli Yüksek Lisans için LEE-FR-0074, Doktora için LEE-FR-0074) danışman tarafından dersin verildiği dönemin ikinci haftasında doldurularak ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilecektir.

3. Ana Bilim Dalı Başkanlığı, danışmanlar tarafından doldurulan Seminer Bilgi Formlarını toplayarak; Seminer Program Formunu (Tezli Yüksek Lisans için LEE-FR-0075, Doktora için LEE-FR-0075) dolduracak ve en geç ders döneminin dördüncü haftasında Enstitüye (EBYS üzerinden Seminer Bilgi Formlarıyla beraber) tek seferde gönderecektir.

4. Öğrenciler Seminerlerini Enstitümüz Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamalıdır.

Sosyal ve Eğitim Bilimi Programları İçin Tez Şablonu:

https://enstitu.artvin.edu.tr/sosyal-ve-egitim-bilimi-programlari-icin-tez-sablonu

Fen ve Mühendislik Bilimi Programları İçin Tez Şablonu:

https://enstitu.artvin.edu.tr/fen-ve-muhendislik-bilimi-programlari-icin-tez-sablonu

5. Seminer tarihleri, sunumdan 15 gün önce Enstitümüz web sayfasında ilan edileceğinden formların Enstitümüze gönderilme sürelerine dikkat edilmelidir.

6. Seminer sunumunu başarı ile tamamlayan öğrencilerin seminerleri ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitü çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde, Seminer Sonuç Formu (Tezli Yüksek Lisans için LEE-FR-0074, Doktora Form için LEE-FR-0074) ile ilgili Ana Bilim Dalı (EBYS üzerinden) Enstitüye bildirilecektir.

7. Ciltlenmiş bir seminer kopyası ile içinde Seminer dosyası yer alan bir adet CD/DVD ilgili Ana Bilim Dalına teslim edilecektir. Enstitüye seminerin ciltlenmişi teslim edilmeyecektir.

8. Semineri başarısız bulunan öğrenciler de Seminer dersinin sonuçlandırılabilmesi için Seminer Sonuç Formunda başarısız gösterilerek Enstitüye bildirilmelidir.

9. Seminer Sonucu başarılı olarak bildirilmeyen öğrencilerin, seminer dersi başarısız kabul edilecek ve tez konusu önerisi kabul edilmeyecektir.