Anabilim Dallarımız


ANABİLİM / ANASANAT DALLARIMIZ

Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Melahat ÖZCAN
Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Çevre Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ayla BİLGİN
Çevre Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı

Doğal Kaynak Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Fatma Gül AKGÜL
Doğal Kaynak Yönetimi Ana Bilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı

Harita Mühendsiliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Halil AKINCI
Harita Mühendsiliği Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK 
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Murat BERBEROĞLU
İşletme Doktora Programı
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ulaş ÜSTÜN
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı                                                                                                                                                             
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin PEKER
Orman Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK
Orman Mühendisliği Doktora Programı
Orman Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Banu KARAŞAH
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nuri YAVUZ
Tarih Doktora Programı
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Kerem COŞKUN
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sedat BAHADIR
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı