Anabilim Dallarımız

ANABİLİM / ANASANAT DALLARIMIZ

Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Melahat ÖZCAN
Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÇİFÇİ
Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Çevre Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ayla BİLGİN
Çevre Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Doğal Kaynak Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK
Doğal Kaynak Yönetimi Ana Bilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Sedef  KORKMAZ
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı

 

Programların Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Yaşar KOBYA
Fizik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Harita Mühendsiliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Halil AKINCI
Harita Mühendsiliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK 
İktisat Doktora Programı
İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

İstatistik Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ
İstatistik Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK
İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Murat BERBEROĞLU
İşletme Doktora Programı
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı

 

Programların Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU
Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı
 

 

Programların Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehnet KARAKAŞ
 Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı                                                                                                                                                                                                                                   Fen Bilgisi Eğitimi FeBilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı                                                    
 Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Programların Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı
Orman Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK
Orman Mühendisliği Doktora Programı
Orman Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Programların Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Banu KARAŞAH
Peyzaj Mimarlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nuri YAVUZ
Tarih Doktora Programı
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Programların Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Kerem COŞKUN
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Enver TÖRE

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Sedat BAHADIR
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Program Tanıtımını Görmek İçin "TIKLAYINIZ"