YENİ DOKTORA ve YÜKSEKLİSANS TEZ KAPAĞI FORMATI

27 Haziran 2022, Pazartesi 880

Enstitümüz Doktora ve Yükseklisans Tez Kapakları güncellenmiş olup, 28.06.2022 tarihinden itibaren kullanılması gerekmektedir.

Tez kapağı WORD ortamında hazırlanıp yazılabilir hele getirilip aşağıda sunulmuştur. Tezsiz Yüksek Lisans Kapakları eski formatta yapılacaktır.

 DOKTORA  TEZ KAPAĞI FORMATI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZ KAPAĞI FORMATI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE KAPAĞI FORMATI