Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bünyesinde Yeni Programlar Açılmıştır

19 Ekim 2022, Çarşamba 1032

31/08/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Enstitütümüz bünyesinde  Kimya Tezli Yüksek Lisans ile Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programları açılmıştır.