Lisansüstü Öğrenci Alımı (2020-2021 Güz YY)

12 Ağustos 2020, Çarşamba 32934

İlan Tarihi : 12.08.2020

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                       LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 9, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Enstitümüzün lisansüstü programlarına (doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş) öğrenci alımı yapılacaktır.

Başvuru süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

 

BAŞVURUDA BULUNACAKLAR İÇİN ENSTİTÜMÜZCE HAZIRLANAN KILAVUZA ENSTİTÜ WEB SAYFAMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

 

BAŞVURU BİLGİLERİ (Application Information)

BAŞVURU TARİHLERİ: 07 – 16 EYLÜL 2020 (16 Eylül 2020 saat: 23:59’a kadar)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Enstitü web sayfasından online olarak yapılacak olup, adayların sisteme başvuracağı programa göre istenilen belgeleri (Fotoğraf-Askerlik Durum Belgesi-Lisans ve/veya Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (online başvuru da e-devlet çıktısı olabilir yanlız diploma veya geçici mezuniyet belgesinin kesin kayıt esnasında teslim edilmesi gereklidir.)-Lisans ve/veya Yüksek Lisans Not Durum (transkript) Belgesi-ALES Belgesi) -5 ve/veya 7 belgeyi- eksiksiz yüklemeleri zorunludur. Eksik ve yanlış yükleme yapan adayların başvurusu onaylanmayarak, eksik veya yanlış evrakı tekrar yükleyerek başvurusunu güncellemesi* için geri iade edilecektir. Sisteme yüklenen eksik belge ve evraklar ile yalan beyan edilen bilgilerden doğacak yükümlülükten ilgili aday sorumludur.

 

DOKTORA VE ÖĞRENİM DİLİ YABANCI DİL OLAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 02.09.2020 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda;

  • 50/d Araştırma Görevlisi kadrosunda Yüksek Lisans öğreniminin mezuniyetini takip eden ilk lisansüstü başvuru döneminde doktora öğrenimi talep edenler kontenjan dışında tutularak şartları sağlayanların başvuru yaptıkları doktora programına kayıtları yapılacaktır.
  • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı başvurularına mahsus olmak üzere;  Doktora ve Öğrenim Dili Yabancı Dil olan lisansüstü programlara girişte yabancı dil puanı değerlendirme dışı tutulacaktır. Başvurular esnasında isteyen adaylar geçerli bir Yabancı Dil Belgesini verebilecek ya da kayıt hakkı kazanıp kesin kayıt yaptıran öğrenciler 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan 2020 YDS sınavının sonuçlarını ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Enstitüye vermeleri  (ibraz etmeleri) zorunludur. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi verilmediği takdirde kesin kayıt yaptıran öğrencilerin programdan kaydı silinir.

BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK ADAYLAR:

  • Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 ve 48 nci maddeleri gereği:

               41 nci madde: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz. tabii adaylar başvuru da bulunamazlar.

                     48 nci madde: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği; bu durumda olan adayların başvuru yapmaması veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayıttan önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan kayıtlarını sildirmeleri zorunludur.

  • Bir lisans programından mezun olmamış adaylar lisansüstü programlara başvuramazlar.
  • Aynı anda iki tezli yüksek lisans programına başvuru yapılamaz.
  • Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programlarına başvuramazlar.

BAŞVURUSU ONAYLANAN ADAYLAR: Yukarıdaki linkteki belirtilen FORM-LEE-02 Bilim Dalı Tercih Formu'nu doldurarak onaylayıp 21 Eylül 2020 tarihi mesai bitimine kadar Enstitümüze (Onaylı elden veya e-posta) ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar formu Enstitümüze ulaşmayan adaylar değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR. Ayrıca gelen formlarda her türlü eksik, yanlış ve yalan yazılan beyandan doğacak yükümlülükten aday sorumludur. Formlardaki eksik bilgilere göre yerleştirme işlemlerinin yapılması durumunda adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. (e-posta adresimiz: lee@artvin.edu.tr)

ÖNEMLİ DUYURU

ONLİNE BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLAR 21 EYLÜL 2020 TARİHİNE KADAR

FORM-LEE-02 BİLİM DALI TERCİH FORMU’NU GÖNDERMELERİ (onaylı elden veya e-posta yoluyla) GEREKMEKTEDİR.

BİLİM DALI TERCİH FORMU ENSTİTÜMÜZE ULAŞMAYAN ADAYLAR DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. ( İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı,   İş Sağlığı ve Güvenliği  Tezli Yüksek Lisans ve  Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapanlar, Bilim Dalı Tercih Formu göndermeyecektir.)

BAŞVURU SONUÇ TAKİBİ: Adaylar başvuru sistemini sık sık kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilirler ve başvurularında güncelleme yapmaları gerekiyor ise eksikliklerini gidererek başvurularını tekrar güncellemeleri gerekebilir. Bu nedenle adayların başvurularını ve kontrollerini son güne bırakmamaları mağdur olmamaları açısından önemlidir. 

ALES SINAVININ GEÇERLİLİK SÜRESİ: ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. (27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete- ve Danıştay kararıyla 2015 Sonbahar döneminden itibaren

Doktora mezunu olup Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracaklar için Üniversitemiz Senatosunca  belirlenen ALES puanı 65 dir. İsteyen Doktora mezunu adaylar kendi ALES puanını kullanabilir.

YABANCI DİL SINAVLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ: Yabancı Dil sınavı ile YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.06.2016 tarih ve 199-34014 sayılı yazısı ile 2015 Sonbahar döneminden itibaren) Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM): Öğrenim ücreti yıllık 4.500,00.-TL (dörtbinbeşyüzlira)'dir.  Öğrenim ücreti iki eşit taksitte  (Güz YY 2.250,00.-TL + Bahar YY 2.250,00.-TLyarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir.  

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI: Covid-19 salgını dolayısıyla bu yarıyıl ile sınırlı kalmak şartıyla Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyenler, Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (FORM-LEE-401) ile birlikte dilekçedeki eklerle şahsen veya e-posta yoluyla Enstitüye yapabileceklerdir. Ders içerikleri olmayanların kayıtlı oldukları Üniversitelerinin ders içeriklerine ulaşılabilecek e-posta adreslerini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru formunda istenilen evraklarda eksiklik olması durumunda ilgili başvuru değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

 

MÜLAKAT SINAVI: 22 EYLÜL 2020

(Mülakat sınavı yapılacak programlar: İşletme Doktora ve Tarih Doktora. Mülakat sınavının nasıl, ne şeklide ve nerede yapılacağı daha sonra duyurulacaktır.)

MÜLAKAT SONUÇLARININ ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARINDAN ENSTİTÜYE BİLDİRİLMESİ: 23 EYLÜL 2020 Mesai bitimine kadar

SONUÇLARIN İLANI: 25 EYLÜL 2020

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 28 EYLÜL – 02 EKİM 2020

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 05 – 07 EKİM 2020

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN BAŞLAMA TARİHİ: 12 EKİM 2020