Lisansüstü Başvuru Sonuçları

17 Eylül 2021, Cuma 4027

İlan Tarihi: 17.09.2021

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

                                  LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Enstitümüz lisansüstü (Yabancı Uyruklu Hariç) programlarına müracaat eden adaylardan asıl ve yedek olarak yerleşen adayların değerlendirme sonuçları aşağıda sunulmuştur.

Bu duyuru ilgili adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Aşağıdaki bilgilendirme notlarını kesin kayıt sürecinde mağduriyet yaşamamanız açısından muhakkak OKUYUNUZ!...

ASIL ADAY KAYIT İŞLEMLERİ:

Asıl kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde ve ilgili linkten ONLİNE olarak yapılacaktır. Kayıt işlemlerinin kesinlik kazanması için online kayıt sonrası kesin kayıtta istenilen aşağıdaki belgelerin eksiksiz ve onaylı olarak Enstitümüze posta/kargo yoluyla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi zorunludur. Üniversiteye gelecek veya E-Posta (mail) yoluyla başvuracak adayların kesin kayıt işlemleri kesinlikle YAPILMAYACAKTIR.

Asıl kayıtlar sonrası elden teslim edilecek veya posta/kargo yoluyla gönderilecek evrakların en son 08 Ekim 2021 günü saat: 17:00'ye kadar Enstitümüze ulaşmış olması zorunludur. Bu tarihten sonra ulaşacak evraklar işleme alınmayacak olup, evrakları gelmeyen adayların kesin kayıt işlemleri iptal edilerek kayıtları silinecektir. Posta/kargo gecikmelerinden aday sorumludur. (EYK’nın 15.09.2021 tarih ve 2021/15-19/B bendi gereği)

Posta veya Kargo yolu ile dilekçe ve belgelerin gönderileceği adres: 

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seyitler Yerleşkesi Merkez - ARTVİN

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM) İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Yıllık 5,000.00.-TL (beşbinlira) olup; iki eşit taksitte (Güz YY 2.500,00.-TL+Bahar YY 2.500.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. (ÜYK-06.07.2021 tarih ve 2021/7-4sayılı kararı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı için geçerlidir.

YEDEK ADAY KAYIT İŞLEMLERİ:

Yedek adaylar kesin kayıtların (ASIL) tamamlanmasından sonra programlardaki boş kontenjanlara göre yedek listeden sıralamaya girip girmediklerini başvurdukları sistemden 29.09.2021 tarihinden itibaren takip etmesi gerekmektedir. Yedek değerlendirme işlemlerinden sonra yedek listeden boş kontenjanlara göre yerleşen adaylara Enstitümüze bildirdikleri e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacaktır. Sistemde yedek listeden kesin kayıt yaptıracak adaylar kesin kayıt işlemlerini aşağıda belirtilen tarihlerde ve ilgili linkten ONLİNE olarak yapacaklardır.

Kayıt işlemlerinin kesinlik kazanması için online kayıt sonrası kesin kayıtta istenilen aşağıdaki belgelerin eksiksiz ve onaylı olarak Enstitümüze posta/kargo yoluyla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi zorunludur. Üniversiteye gelecek veya E-Posta (mail) yoluyla başvuracak adayların kesin kayıt işlemleri kesinlikle YAPILMAYACAKTIR.

Yedek kayıtlar sonrası elden teslim edilecek veya posta/kargo yoluyla gönderilecek evrakların en son 13 Ekim 2021 günü saat: 17:00'ye kadar Enstitümüze ulaşmış olması zorunludur. Bu tarihten sonra ulaşacak evraklar işleme alınmayacak olup, evrakları gelmeyen adayların kesin kayıt işlemleri iptal edilerek kayıtları silinecektir. Posta/kargo gecikmelerinden aday sorumludur. (EYK’nın 15.09.2021 tarih ve 2021/15-19/B bendi gereği)

Posta veya Kargo yolu ile dilekçe ve belgelerin gönderileceği adres: 

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seyitler Yerleşkesi Merkez - ARTVİN

KESİN KAYITTAN SONRA ENSTİTÜYE (ASIL 08 EKİM - YEDEK 13 EKİM 2021) TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

Doktora Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • ALES belgesi,
 • Yabancı Dil belgesi,
 • Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploması (onaylı örneği) (kesin kayıt sonrası e-devletten alınacak belge geçerli değildir)
 • Lisans ve Tezli Yüksek Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği) (kesin kayıt sonrası e-devletten alınacak belge geçerli değildir)
 • Yabancı Dil belgesi 
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

Tezli Yüksek Lisans Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • ALES belgesi,
 • Lisans diploması (onaylı örneği) (kesin kayıt sonrası e-devletten alınacak belge geçerli değildir)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği) (kesin kayıt sonrası e-devletten alınacak belge geçerli değildir)
 • Yabancı Dil belgesi (Öğrenim Dili İngilizce Olan Programlar İçin)
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin Enstitüye Teslim İçin İstenilen Belgeler:

 • TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopisi,  
 • Lisans diploması (onaylı örneği) (kesin kayıt sonrası e-devletten alınacak belge geçerli değildir)
 • Lisans notlarını ve not ortalamasını gösterir not durum belgesi (onaylı örneği) (kesin kayıt sonrası e-devletten alınacak belge geçerli değildir)
 • Bankaya Öğrenim Ücretinin Yatırılması (Dekontunun lee@artvin.edu.tr'ye gönderilmesi) : Yıllık 5,000.00.-TL (beşbinlira) olup; iki eşit taksitte (Güz YY 2.500,00.-TL+Bahar YY 2.500.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir. (ÜYK-06.07.2021 tarih ve 2021/7-4sayılı kararı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı için geçerlidir.
 • Kısa özgeçmiş,
 • Sabıka Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (güncel tarihli-en az üç ay)
 • 3 adet fotoğraf

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Kayıt hakkı verilenlerden bir lisans programından mezun olmamış adaylar ile Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 nci maddesine tabii adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacak olup, sehven kesin kaydı yapıldığı tespit edilenlerin kayıt işlemleri iptal edilecek, kaydı yapılmış olsa dahi Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereği silinecektir. İkinci yükseköğretim olarak Enstitümüze kayıt yaptıracaklar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızdan alacakları banka hesap numarası ile ilgili bankaya ödeme yapmak zorundadırlar.
 • İlanımızda belirtilen süreler içinde Enstitümüze zamanında ulaşmayan evrak ve belgelerden ayrıca eksikliklerden kaynaklanacak sonuçlardan ilgili aday sorumludur.
 • Ders kayıt işlemleri 27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olup, ders kayıt işlemlerinin tümünden Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3 ncü bendi hükmü gereği öğrenci sorumludur. Öğrenciler öğrenimlerini sürdürdükleri Enstitümüzde Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini (ders devam, kayıt yenileme, program süreçleri, başarı koşulları vb yerine getirmek) bilmekle yükümlüdürler. Ders kayıt ve ücret ödemeleri ile ilgili bilgi almak için TIKLAYINIZ.

NOT(Note):

 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. (Application documents will not be given back)

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA:

Tüm Lisansüstü programların değerlendirme ve yerleştirme işlemleri sistem tarafından otomatik yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde adayların başvurularda 2 tercih yapabilme olanağı olduğundan sistem: başvurusundaki 1 nci tercihine Asıl yada Yedek yerleşen adayı 2 nci tercihi için herhangi bir yerleştirme işlemi yapmamaktadır. 

 

ONLİNE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME: 

ONLİNE (Daha önceden almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapınız)

Asıl ve Yedek kesin kayıt işlemleri adaylar tarafından online olarak yapılacağından belirtilen tarihlerde asıl veya yedek listeden kesin kayda hak kazanan adaylar;

Enstitümüzün web sayfasındaki Başvuru → Online Başvuru menüsünden sisteme giriş yaptıktan sonra online işlemler sekmesinden kaydınızı yapabilirsiniz. Kayıt işleminden sonra kesin kayıt esnasında istenilen yukarıdaki belgelerin eksiksiz ve onaylı olarak istenilen tarihlere kadar Enstitümüze elden ve/veya posta/kargo yoluyla ulaşmış olması zorunludur. Aksi takdirde ilgili adayların kesin kayıt işlemleri iptal edilerek kayıtları silinecektir.

 

ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 20 – 27 Eylül 2021

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 30 Eylül – 01 Ekim 2021

DERS KAYIT TARİHİ: 27 Eylül – 03 Ekim 2021