Enstitümüz Bünyesinde Yeni Program Açılmıştır.

14 Aralık 2020, Pazartesi 1503

 09/12/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4., 5/d ve 7. maddeleri uyarınca Enstitütümüz bünyesinde  Çevre Bilimi ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.