Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Savunma Takvimi

24 Mayıs 2024, Cuma 113

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi, enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

 

DOKTORA TEZ KONUSU ÖNERİSİ SÖZLÜ SAVUNMA TAKVİMİ

Öğr. Adı Soyadı

Tarihi

Saati

Sözlü Savunma Yeri

M**** U**** 13.06.2024 14.00

Hopa İ.İ.B.F