Tez Önemli Notlar

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZE

1- ORCID NUMARASI ALINMASI HAKKINDA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencilerinin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir. Lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulmaktadır.

Bu kapsamda Akademisyen olmayan Lisansüstü öğrencileri Tez Veri Giriş Formundan, Akademisyenler YÖKSİS’ten (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) numaralarını alacaklardır. Enstitümüzün tezli lisansüstü programdaki öğrencilerimizin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "Yardım Dökümanı" inceleyerek Open Researcher and Contributor ID ORCID) numarasının alınması gerekmektedir.

2-Tez-Proje Benzerlik Raporu Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine:

 

Savunma Öncesi:

Tez-proje benzerlik raporu almak isteyen tezli-tezssiz lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerimiz," tezyazimkurallari@artvin.edu.tr " e-posta adresine tezlerini WORD dosya formatında göndermelidir.

Ayrıca savunma öncesi Tez Çalışması Benzerlik İlk Dilekçesi (LEE FR-0084) adlı formun ilgili yerlerini doldurup ıslak imzalı bir şekilde taratıp muhtemel savunma sınavı tarihinden en az bir hafta önce göndermeleri gerekmektedir. Tezine düzeltme verilen ve düzeltme sonrası tekrar savunma yapacak öğrenciler için aynı süreç tekrar edilecektir.

 

Savunma Sonrası:

Savunmada başarılı olan adaylar savunma sonrası (süreç en geç bir ay içinde tamamlanmak koşuluyla)  tezini teslim edebilmek için tekrar tezyazimkurallari@artvin.edu.tr  e-posta adresine tezlerini WORD dosya formatında göndermelidir. Ayrıca öğrenciler Tez Çalışması Benzerlik Son Dilekçesi (LEE FR-0095) adlı formun ilgili yerlerini doldurup ıslak imzalı bir şekilde taratıp göndermelidir.

Tez Benzerlik Raporu ve Dilekçesi, başvuru sırasına göre Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından işleme alınarak benzerlik oranı belirtilip onaylanacak ve öğrencinin mail adresine dönüş yapılacaktır. Öğrencilerin bu süreçte kendi kişisel e-mail hesapları üzerinden yazışmaları yapmaları gerekmektedir. Enstitü iş yoğunluğu dikkate alınarak sürecin savunmadan en az bir hafta önce başlatılması önerilmektedir.

 

Süreçte yaşanacak gecikmelerden doğacak mağduriyetlerden enstitümüz sorumlu değildir.

Güncelleme: 27.10.2023

 

3- TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ VE SONRASI ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru tarihi itibariyle ilgili döneme kayıt yaptırmış ve o dönemin AKTİF öğrenci durumunda bulunmak (yani öğrenci haklarından yararlanıyor olmakZORUNLUDUR.

 

2- a) Doktora için, en az 60 AKTS Ders, 180 AKTS Tez döneminde olmak üzere toplam (240 AKTS);

        En az 7 ders + Seminer + 240 AKTS'yi sağlamış olmak, FBE 6000, FBE 6001, FBE 6002, SOB 607 (bu dersler ders ve AKTS toplamına dahil değildir. FBE 6002 ve SOB 607 kodlu dersi 2016 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin alması zorunlu olmayıp dersi almak isteğe bağlıdır.) kodlu dersleri almış ve başarılı olmak. Ayrıca en az 3 (üç) olumlu ara rapor (TİK raporu) sunulmuş olması ŞARTTIR.

    b) Tezli Yüksek Lisans için, 60 AKTS Ders, 60 AKTS Tez döneminde olmak üzere toplam (120 AKTS);

        7 ders + Seminer + 120 AKTS'yi sağlamış olmak, Ayrıca FBE 6002 (bu ders, ders ve AKTS toplamına dahil değildir. FBE 6002 kodlu dersi 2016 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin alması zorunlu olmayıp dersi almak isteğe bağlıdır.) kodlu dersi almış ve başarılı olmak ŞARTTIR.

 

3- Yüksek Lisans prgramlarında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış TEZ konusunun en az bir dönem öncesinden alınmış olması ZORUNLUDUR.

 

4- Yukarıdaki maddelerde belirtilenleri sağlıyorsanız eğer; Tez İlk Teslim Dilekçesi ve Tez Çalışması Orjinallik İlk Raporu ile birlikte dilekçe ekinde istenilenler ile bir sonra ki eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki son hafta ortasına kadar Enstitü Öğrenci İşleri'ne başvurabilirsiniz.

 

5- Tez savunma sınavı juri öneri formunun Enstitüye bildirilmesi sürecinde; öneri formunun Enstitüye teslimi ile tez savunma sınav tarihi arasında en az 1 (bir) aylık sürenin olması (ilgili resmi yazışmalar ile EYK, jüri görevlendirme ve tez bildirim sürecinin tamamlanabilmesi açısındanZORUNLUDUR.

1- Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin ciltletilmesi yapılırken Dış Kapağa SELEFON çektirmeyi UNUTMAYINIZ!.  Tezi ciltletirken tez kapağında dikdörtgen şeklinde çizilmiş olan alanda herhangi bir kesim işlemi YAPTIRMAYINIZ. Tezin sırt kısmında sırasıyla tarih, yazarın adı soyadı ve programı yazılmış olmalıdır. Selefonsuz, kesilmiş ve tezin sırt kısmındaki tez bilgileri olmayan tezler kesinlikle kabul EDİLMEYECEKTİR.

 

2- Tez İç kapağında yazılan Anabilim Dalının adı programın Yükseköğretim Kurulunca onaylı adı olmalı ve "Anabilim" kısmı BİTİŞİK yazılmalıdır (Örnek: Doğrusu Orman Mühendisliği Anabilim Dalı - Yanlış ve kabul edilemez olan ise Silvikültür Ana Bilim Dalı). Hatalı olan tezler kabul EDİLMEYECEKTİR.

 

3- Tez Beyannamesinde muhakkak tez yazarının adı-soyadı ve imzası olması ZORUNLUDUR. Ad-Soyad ve imza eksiği olan tezler kabul EDİLMEYECEKTİR.

 

4- Tez Onay sayfalarındaki tarihler (Tezin Enstitüye Verildiği Tarih ve Tezin Sözlü Savunma Tarihi) muhakkak elektronik ortamda yazılmış ve Tez Jüri Onayları (imzaları) eksiksiz olması ZORUNLUDUR. Eksik olan tezler kabul EDİLMEYECEKTİR.