Tarihçe

Kuruluş: 25 Mayıs 2021

https://www.artvin.edu.tr/uploads/enstitu.artvin.edu.tr/userfiles/images/image.png

ᴏ Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 Haziran 2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuş olup, bu karar çerçevesinde 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanun ile kurulan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılmıştır.

ᴏ Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kapatılan enstitülerden aktarılan 3 doktora, 11 tezli yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans, 4 ortak (yeni öğrenci alınmamaktadır) programlar ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle 473 lisansüstü öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

ᴏ Son bir yıl içinde (Şubat 2022 ayı itibariyle); 2 doktora, 6 tezli yüksek lisans programı kurulmuş olup, şu an itibariyle 5 doktora, 17 tezli yüksek lisans (3 program disiplinlerarası'dır), 3 tezsiz yüksek lisans olmak üzere aktif 25 lisansüstü program ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

AKTİF LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZIN TANITIMI

Sıra

Ens. No

Aktif/Pasif

Programın Adı

Programın Adı

Kurulma (YÖK) Tarihi

Türü

Öğrenim Dili

1

1601

Aktif

Biyoloji

Tezli Yüksek Lisans

06.01.2016

Normal

Türkçe

2

1602

Aktif

Doğal Kaynak Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

29.05.2019

Disiplinlerarası

% 100 İngilizce

3

1603

Aktif

Eğitim Programları ve Öğretim

Tezsiz Yüksek Lisans

04.09.2019

Normal

Türkçe

4

1604

Aktif

Eğitim Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

04.07.2019

Normal

Türkçe

5

1605

Aktif

Fen Bilgisi Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

04.07.2019

Normal

Türkçe

6

1606

Aktif

Harita Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

29.05.2019

Normal

Türkçe

7

1607

Aktif

İşletme

Doktora

22.01.2020

Normal

Türkçe

8

1608

Aktif

İşletme

Tezli Yüksek Lisans

18.04.2018

Normal

Türkçe

9

1609

Aktif

İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

22.01.2020

Normal

Türkçe

10

1610

Aktif

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezli Yüksek Lisans

31.12.2019

Disiplinlerarası

Türkçe

11

1611

Aktif

Orman Endüstri Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

26.06.2012

Normal

Türkçe

12

1612

Aktif

Orman Mühendisliği

Doktora

03.04.2009

Normal

Türkçe

13

1613

Aktif

Orman Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

21.06.1998

Normal

Türkçe

14

1614

Aktif

Peyzaj Mimarlığı

Tezli Yüksek Lisans

29.05.2019

Normal

Türkçe

15

1615

Aktif

Tarih

Doktora

29.05.2019

Normal

Türkçe

16

1616

Aktif

Tarih

Tezli Yüksek Lisans

11.04.2018

Normal

Türkçe

17

1617

Aktif

Türk Dili ve Edebiyatı

Tezli Yüksek Lisans

17.01.2018

Normal

Türkçe

18

1618

Aktif

Çevre Bilimi ve Teknolojileri

Tezli Yüksek Lisans

09.12.2020

Disiplinlerarası

Türkçe

19

1619

Aktif

Fen Bilgisi Eğitimi

Doktora

13.01.2021

Normal

Türkçe

20

1620

Aktif

Sınıf Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

13.01.2021

Normal

Türkçe

21

1621

Aktif

Matematik Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

14.04.2021

Normal

Türkçe

22

1622

Aktif

İktisat

Tezli Yüksek Lisans

29.04.2021

Normal

Türkçe

23

1623

Aktif

İktisat

Doktora

19.01.2022

Normal

Türkçe

24

1624

Aktif

İstatistik

Tezli Yüksek Lisans

09.02.2022

Normal

Türkçe

25

1625

Aktif

Türkçe Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

09.02.2022

Normal

Türkçe

26

 

YÖK’te Değerlendirmede

Orman Endüstri Mühendisliği

Doktora

 

Normal

Türkçe

27

 

Başvuru Aşamasında

Temel İslam Bilimleri

Tezli Yüksek Lisans

 

Normal

Türkçe

28

 

Başvuru Aşamasında

Beden Eğitimi ve Spor

Tezli Yüksek Lisans

 

Normal

Türkçe

29

 

Başvuru Aşamasında

Sosyal Bilimler Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

 

Normal

Türkçe

30