Tarihçe


Kuruluş: 25 Mayıs 2021

https://www.artvin.edu.tr/uploads/enstitu.artvin.edu.tr/userfiles/images/image.png

ᴏ Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 Haziran 2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuş olup, bu karar çerçevesinde 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanun ile kurulan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılmıştır.

ᴏ Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kapatılan enstitülerden aktarılan 3 doktora, 11 tezli yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans, 4 ortak (yeni öğrenci alınmamaktadır) programlar ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle 473 lisansüstü öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Son bir yıl içinde (Mayıs 2021 ayı itibariyle) 1 doktora, 4 tezli yüksek lisans programı kurulmuş ve akademik faaliyetlerine başlamıştır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN KURULUŞ TARİHÇESİ

Anabilim Dalı

Programın Adı

ALES Türü

Kurulma (YÖK) Tarihi

Öğrenim Şekli

Öğrenim Dili

  1- Biyoloji

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

06.01.2016

Normal

Türkçe

  2- Doğal Kaynak Yönetimi

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

29.05.2019

Disiplinlerarası

% 100 İngilizce

  3- Eğitim Programları ve Öğretim

Tezsiz Yüksek Lisans

Yok

04.09.2019

İkinci Öğretim

Türkçe

  4- Eğitim Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

Yok

04.07.2019

İkinci Öğretim

Türkçe

  5- Fen Bilgisi Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

04.07.2019

Normal

Türkçe

  6- Harita Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

29.05.2019

Normal

Türkçe

  7- İşletme

Doktora

Eşit Ağırlık

22.01.2020

Normal

Türkçe

  8- İşletme

Tezli Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

18.04.2018

Normal

Türkçe

  9- İşletme

Tezsiz Yüksek Lisans

Yok

22.01.2020

İkinci Öğretim

Türkçe

10- İş Sağlığı ve Güvenliği

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

31.12.2019

Disiplinlerarası

Türkçe

11- Orman Endüstri Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

26.06.2012

Normal

Türkçe

12- Orman Mühendisliği

Doktora

Sayısal

03.04.2009

Normal

Türkçe

13- Orman Mühendisliği

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

21.06.1998

Normal

Türkçe

14- Peyzaj Mimarlığı

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

29.05.2019

Normal

Türkçe

15- Tarih

Doktora

Sözel

29.05.2019

Normal

Türkçe

16- Tarih

Tezli Yüksek Lisans

Sözel

11.04.2018

Normal

Türkçe

17- Türk Dili ve Edebiyatı

Tezli Yüksek Lisans

Sözel

17.01.2018

Normal

Türkçe

18- Çevre Bilimi ve Teknolojileri

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

09.12.2020

Disiplinlerarası

Türkçe

19- Fen Bilgisi Eğitimi Doktora

Sayısal

13.01.2021

Normal

Türkçe

20- Sınıf Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

13.01.2021

Normal

Türkçe

21- Matematik Eğitimi

Tezli Yüksek Lisans

Sayısal

14.04.2021

Normal

Türkçe

22- İktisat

Tezli Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

29.04.2021

Normal

Türkçe

Temel İslam Bilimleri

Tezli Yüksek Lisans

Eşit Ağırlık

 

Normal

Türkçe