Sıkca Sorulan Sorular (SSS)

25.07.2020

SIKCA SORULAN SORULAR (SSS)

Başvuru, Kayıt ve Ders İşlemleri:                                                                                                                                                                                       Soru 1: Lisansüstü başvuruları ve kesin kayıtları ne zaman yapılmaktadır?
Lisansüstü başvurular güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kere yapılmakta olup, başvurular online olarak, kesin kayıtlar  şahsen veya vekalet yoluyla Üniversitemiz Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde Enstitüye yapılır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez. Başvuru ve kesin kayıtla ilgili şartlar ve gerekli belgeler ilanda belirtilmektedir.
Kesin kaydını yaptıran her öğrenci Enstitüden kesin kayıt sırasında alacakları şifre ile Öğrenci Bilgi Sistemi’nden ders kaydını öğrenimi süresince kendisi yaptırmak zorundadır.

Soru 2: Lisansüstü programlarınıza alan dışı başvuru yapacağım ama bunun için hangi bölüm mezunu olmam gereklidir?
Enstitümüzde aktif olarak eğitim-öğretim yapılan lisansüstü programlarımıza alan dışı kontenjandan başvuru yapacak olan adaylar; başvuru ile ilgili şartlara öğrenci alım başvuru sürecinde ilandan ulaşabilirler.  

Soru 3:  Lisansüstü programlara başvuru koşulları nelerdir?                                                                                                                                                                                            Başvuru koşulları hakkında güncel bilgilere Başvuru menüsü içindeki Koşul / Şartlar / Değerlendirme linkinden ulaşabilirsiniz.

Soru 4: Evrakların Aslı olmadan Lisansüstü programlara başvuru yapabilir miyim?
Başvurular online olarak yapılmakta olup, online başvuru evraklarının fotokopisinin “aslı gibi” onaylı haliyle kesin kayıt zamanında belirtilen tarihe kadar Enstitüye teslim edilmesi gerekmekte olup, teslim etmeyen adayların kesin kaydı yapılmamaktadır. Aslı gibidir onayı evrakların aslının ibrazıyla Enstitümüzde de yapılabilir.

Soru 5: Ben başvuru ve kesin kayda gelemeyeceğim yerime başka birisi evraklarımı getirebilir mi veya posta yoluyla evraklarımı gönderebilir miyim?
Başvurular online yapılmaktadır. İstenilen evraklarınızın eksiksiz olmaması durumunda başka birisi de adınıza (web sayfamızda ilanla birlikte belirtilecek dilekçeyi doldurarak) kesin öğrenci kaydınızı yapabilir, posta yoluyla yapılacak başvuru ve kayıtlar kabul edilmemektedir. (Evraklarda eksiklik olması durumunda başvuru ve kesin kayıt kabul edilmeyecektir.)

Soru 6: Mezun değilim veya staj eksiğim var başvuru yapabilir miyim?                                                                                                                                                                      Başvuru yapmanız için herhangi bir lisans programından mezun olmanız gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde edildiğinde kayıt sırasında eksik staj durumunun tamamlandığı belgelendirilmelidir.

Soru 7: Lisansüstü programlarına başvurmak için aynı bölümden mi mezun olmalıyım?
Programlara alınacak öğrenci adayları için alan içi ve alan dışı şartlar ile kontenjanlar ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenerek Enstitümüze bildirilmekte olup, Enstitümüzün Eğitim/Öğretim menüsü altında Alan İçi / Alan Dışı Başvuru Şartları linkinden ulaşabilirsiniz. Bazı Anabilim Dalları Alan Dışı kontenjan ile başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

Soru 8: Yatay Geçiş başvuruları ne zaman yapılmaktadır?
Başvurular öğrenci alım ilanında belirtilen tarihlerde şahsen veya posta (eksik evrak olmaması şartıyla) yoluyla Enstitüye yapılır. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez. Tez aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamaz.

Soru 9: Öğrencilerce fazla ders alımlarında (dönemsel 30 AKTS fazlası) ne yapılması gerekmektedir?
Danışman bilgisiyle dönemsel olarak 30 AKTS'den fazla ders alınması durumunda ilgili öğrencinin bu dersi (Kendi isteğimle ve kendimi geliştirmek için alıyorum) ifadesini Enstitü Öğrenci İşlerine muhakkak bildirmesi ve Enstitüce" ...., ....., .... kodlu dersleri kendini geliştirmek üzere müfredat dışından isteğe bağlı olarak almıştır." ifadesinin bilgi notu olarak işlenmesi gerekmektedir.

Soru 10: Daha önce farklı statüde veya farklı Enstitülerde alınan lisansüstü derslerin saydırma talebi ne zamana kadar yapılmalıdır?
Eğiim-öğretim başladıktan sonra ki tarihlerde yapılmaktadır. Saydırma işlemi ders aşamasının ilk yarıyılı içinde sonlandırılmalıdır.

Soru 11: Askerlik sevk tehirini nasıl yaptırabilirim?
Enstitüye herhangi bir başvuru ve evrak vermenize gerek yoktur. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren Enstitüye kayıt tarihinden sonra YÖKSİS-ASKERALMA Sistemi otomatik yapmaktadır.

Soru 12: Ders kaydımı yenilemezsem ne olur, sonrasında ne yapmam gerekir?
Herhangi bir yarıyılda ders kayıt yenileme(ders ekle/bırak dahil) durumunda öğrencilik haklarından yararlanamazsınız. Derslere devam edemez ve sınavlarına giremez, tez savunma sınavı başvurusu yapamazsınız. 

Soru 13: Lisansüstü eğitimde (doktora/yüksek lisans) katkı ücreti ödeyecek miyim?
Bakanlar Kurulu’nun her yıl aldığı karar doğrultusunda değişmekle birlikte, örgün öğretimdeki öğrenciler normal sürelerde katkı payı ücreti ödememekte, programında ek süre okuyan öğrenciler ve ikinci öğretim okuyanlar öğrenim ücreti ödemektedirler.

Soru 14: Lisansüstü eğitimde yabancı dil puanı gerekli midir?
Doktora programlarına başvurularda en az 55 yabancı dil puanı gerekmekte olup, yüksek lisans programlarına başvurularda ise yabancı dil puanı aranmamaktadır. 

Soru 15: Kaydımı nasıl dondurabilir veya sildirebilirim?
Lisansüstü Yönetmeliğimizin 47. maddesindeki ilgili bendleri doğrultusunda başvuruyla kayıt dondurabilir, 44. maddesindeki ilgili bendleri doğrultusunda kaydınızı sildirebilirsiniz.

 

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları:
Soru 1: Alan İçi, Alan dışı kontenjan neyi ifade etmektedir?
Alan İçi kontenjanı, başvurmak istediğiniz programın Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler için ayrılan kontenjanı, Alan Dışı kontenjanı ise başvurulan programın dışında diğer mezuniyet diplomasına sahip öğrenciler için ayrılan kontenjanı göstermektedir.

Soru 2: Aynı anda iki farklı programa başvuru ve kayıt yaptırabilir miyim?
20.04.2016 tarihinde yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin 6. fıkrasında;"(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez." denmektedir.

Soru 3: Doktora ve Yüksek Lisans başarı kriteri nelerdir?
Doktora (Yüksek Lisans); 7 ders 21 kredi + Seminer + Yeterlik + Tez Önerisi Savunması + Pedagojik Formasyon Dersleri  ve Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Dersi + Tez Çalışması + Tez Savunması ( Toplam En az 240 AKTS), Doktora (Lisans); 14 ders 42 kredi + Yeterlik + Tez Önerisi Savunması + Pedagojik Formasyon Dersleri ve Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Dersi + Tez Çalışması + Tez Savunması (En az 300 AKTS), Yüksek Lisans; 7 ders 21 kredi + Seminer + Tez + Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Dersi + Tez Savunması (En az 120 AKTS). Bazı proğramların ön şart koştuğu derslerinde ders aşamasında alınması ve başarılı olunması şarttır.

Soru 4: Doktora programındaki Pedagojik Formasyon dersleri ile Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği dersi alınma koşulu nedir?
Doktora öğrenimi gören tüm öğrencilerin tez savunma sınavına alınmaları için öğrenimlerinin herhangi bir döneminde “FBE 6000 Gelişim ve Öğrenme (3+0), FBE 6001 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2) ve Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Dersi (3+0)” derslerini almaları ve başarılı olmaları ön koşuldur.

Soru 5: Yüksek Lisans programındaki Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği Dersi alınma koşulu nedir?
Yüksek Lisans öğrenimi gören tüm öğrencilerin tez savunma sınavına alınmaları için öğrenimlerinin herhangi bir döneminde “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0)” dersini almaları ve başarılı olmaları ön koşuldur.

Soru 6: Tez İzleme Komitesinin onayı ile tez konusunun belirlendiği dönem için ara gelişme raporu vermek gerekiyor mu?
Hayır. Öğrencinin tez önerisi örneğin Ocak-Haziran döneminde kabul edildiyse ilk ara gelişme raporu Temmuz-Aralık ayları arasında verilebilir.

Soru 7: Bilimsel hazırlık programı, ders alma ve başarı şartı nedir?
Alan dışı başvuru sonucu alınan öğrencilere uygulanan ve süresi 1 yıl (2 yarıyıl) olan ilgili doktora/yüksek lisans programına hazırlık aşamasıdır. Bilimsel hazırlıkta en az 3, en fazla 8 ders alma zorunluluğu olup, bilimsel hazırlık dersleri dönmelik açıldığından başarı için alınan derslerin hepsinden başarılması olunması gerekmektedir. Bu şartları 1 (bir) yarıyılda başaran öğrenci bir üst aşamaya geçebilir.

Soru 8: Bilimsel hazırlık aşamasında lisansüstü ders alınabilir mi, başvuruları ne zamandır?
Bilimsel hazırlık programına başlayan bir öğrenci azami süresi içinde (bir takvim yılı) bilimsel hazırlık programın şartlarına sayılmamak kaydıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu durumda öğrenci danışmanın ve Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile danışmanı aracılığı ile en geç ders ekle-bırak sürecinde lisansüstü ders alabilir. Bu tarihler dışında lisansüstü ders alınamaz.

Soru 9: Daha önce başka bir üniversiteden alınan bir dersi krediden saydırabilir miyim?
Evet. Başka bir üniversiteden alınan derslerin krediden saydırılabilmesi için ilgili Anabilim Dalının ders eşdeğerlilik sonrası ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Soru 10: Savunma sınavı için tez teslimi, danışman öneri formu-değişiklik dahil-, tez konusu öneri formu-değişiklik dahil- ne zaman verilmelidir?  
Savunma sınavı için tez teslimi bir sonra ki eğitim-öğretimin başlayacağı hafta öncesine kadar verilebilir. Danışman öneri formu kesin kayıt esnasında Enstitüye verilmektedir. Tez konusu ders aşamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir sonra ki eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan Enstitüye vermeleri, tez konusu değişikliği durumlarında ise bunu yarıyıllar başlamadan önce Enstitüye verilmesi gerekmektedir. Tez sınavı dönemi tez konusu değişikliği verilemez değişikliğin en az bir yarıyıl önce (doktora programları hariç) yapılması gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmez.

Soru 11: Tez danışmanımı değiştirebilir miyim?
Danışman değişiklik formuyla önceki danışmanın onayı gerekçesiyle ve EYK'nın kabul etmesiyle yapılabilir. Danışman değişikliğinde tez konusu da yeni danışmanın talebi veya tez sürecinin durumuna göre değişebilir.

Soru 12: Bir öğretim üyesi ne kadar öğrenciye Lisansüstü danışmanlık yapabilir?
Bir öğretim üyesi için Üniversitemiz Senatosunca yeni bir karar alınıncaya kadar Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 35 nci maddesinin 3 ncü bendi gereği, doktora ve yüksek lisans dahil en fazla 14 lisansüstü öğrencisine danışmanlık yapabilir. Doktora ve tezli yüksek lisans hariç tezsiz yüksek lisans için en fazla 16 lisansüstü öğrencisine danışmanlık yapabilir.

Soru 13: Lisansüstü tez konusu önerisi Enstitüye ne zaman verilmelidir?
Doktora programlarında tez izleme komitesinin oluştuğu 6 aylık dönem içinde verilip, tez konusunun savunulması gerekmekte olup, yüksek lisans programlarında ise ders aşaması başarı şartlarını sağlandığı dönem sonu, tez aşamasına geçildiği zaman Enstitüye verilmesi zorunludur.

Soru 14: Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girebilirim?
Ders aşamasının başarı şartlarının yerine getirildiği zaman dönem sonu değerlendirmelerinden sonra öğrenci başvurular kabul edilir ve yeterlik sınavları yeni yarıyılların derslerin başlamasından bir hafta ve derslerin başladığı ilk haftası içinde sınavlar yapılır. 

Soru 15: Tez konusunu ne zamana kadar değiştirebilirim ve tez ilk tesliminde neye dikkat etmeliyim?
Tez konusu danışmanın gerekçeli kararıyla tez tesliminden en az bir yarıyıl önce değiştirebilirsiniz. Dönem ortası veya sonuna doğru yapılacak değişiklikler kabul edilmemektedir. Enstitüye tez(doktora/yükseklisans) ilk teslimi yapılırken EYK'da alınan tez adıyla teslim edilmelidir.

Soru 16: Doktora Yeterlik Komitesi ve Tez İzleme Komitesi ne zaman oluşturulmaktadır?
Doktora Yeterlik Komitesi, ilgili Anabilim dalının önerisi ile 5 kişi olmak üzere ve 2 yıllığına, Tez İzleme Komitesi ise öğrencinin yeterlilik sınavına girip başarılı olduğunda ilgili Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanır.

Soru 17: Doktora programında 1. danışman olabilmek için gerekli şart nedir?
Doktora programında 1. danışman olabilmek için en az 1 (bir) yüksek lisans tezinin sonlandırılmış olması gerekmektedir.

Soru 18: Lisansüstü programlarda öğrencilerin öğrenim gördüğü bilim dalından ne kadar ders alabilir?
Lisansüstü programlarda bir öğrenci alacağı derslerin en fazla %60’ını öğrenim gördüğü bilim dalı derslerinden alabilir. 

 

Özel Öğrenci:                                                                                                                                                                                                                         Soru 1: Özel öğrenci ne demektir, kimler özel öğrenci olabilir?
Farklı bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördüğü Enstitünün  Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile lisansüstü derslere Entitümüzün Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Soru 2: Özel-Misafir Öğrenci başvuruları ne zaman yapılmaktadır?
Eğitim-Öğretim yılı başında ilk haftanın son gününe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler dışında yapılacak başvurular kabul edilmez. Diğer Üniversitelerden süresi içinde yetişmeyen başvuruların değerlendirmesi EYK'da yapılır.

Soru 3: Özel Öğrenci başvuru koşulları hakkında bilgi alabilir miyim?
Yönetmeliğin 10. maddesi ve belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir.

Soru 4: Özel Öğrenci katkı ücreti yatıracak mıyım?
Özel öğrenciler katkı payı ücreti ödememektedirler. Bu durum Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı Rektörlük onayı ile değişebilir.

Soru 5: Özel Öğrenci alabilecekleri ders adedi ve çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyim?                                                                                                                                        Özel öğrenci bir yarıyılda en fazla iki (6 kredi veya dersin kredi değerine göre değişebilir) ders alabilir. Özel öğrenci tez çalışması yapamaz. Özel öğrenci statüsünde ders alınabilmesi için, ilgili derse örgün öğretime en az bir kayıtlı öğrencinin bulunması gerekmektedir. Derslerin devam ve başarı durumu, Enstitüye kayıtlı normal öğrencilere uygulanan esaslarla aynıdır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, açık bulunan yüksek lisans/doktora tezine, bilimsel hazırlık derslerine ve uzmanlık alan  derslerine kayıt yaptıramazlar.

Soru 6: Özel Öğrencilerin öğrenci statüsü nedir?
Özel öğrencilik statüsü iki yarıyıldan fazla süremez. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Personel Ders, Not, Ücret ve Kadro İşlemleri:                                                                                                                                                                  Soru 1: Bir öğretim üyesinin her bir yarıyılda açabileceği ders ne kadardır ve Uzmanlık Alan dersi nasıl açılır?
Enstitü Yönetim Kurulumuzca yeni bir karar alınıncaya kadar değerlendirme Ensttümüz Müdürlüğünce yapılmaktadır. Uzmanlık alan dersleri sınav yüküne dahil değildir. Danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi ve ikinci tez danışmanı uzmanlık alan dersi açamaz.

Soru 2: Bir yarıyılda öğretim üyesi tarafından lisansüstü ders açabilme ve bir dersin açılma şartı nedir?
Öğretim üyesinin doktora programında ders açabilmesi için en az bir yıl (iki yarıyıl) yüksek lisans programında dersi vermiş olmak gereklidir.  İlgili yarıyıl için Enstitü Kurulu tarafından açılması onaylanan dersler içerisinden bir lisansüstü dersin açılabilmesi için, söz konusu dersin akademik takvimde yer alan ders yazılım süresi sonunda Enstitümüze kayıtlı öğrencilerimizden biri tarafından alınması gerekmektedir. 

Soru 3: Ders ücreti ödemelerinde F–1(Öğretim Elemanı Aylık Ek Ders Bildirim) formunun ne zaman verilmesi gerekmektedir?                                                                                    İlgili eğitim-öğretime ait F-1 formunun dönem başında derslerin başladığı ilk haftanın sonuna kadar ilgili Anabilim Dalı başkanlığı onayı ile Enstitümüze bildirilmesi gerekmektedir. Uzmanlık Alan dersleri için 2’den fazla ödeme yapılmadığından ücret ödemesi kısmında en fazla 2 Uzmanlık Alan dersi gösterilmelidir.

Soru 4: Süren Çalışmaların Öğretim Üyelerince Akademik Bilgi Sistemine giriş süreci ne zamandır?
Her bir öğretim üyesi Enstitüdeki süren çalışmalarını (Doktora Tezi, Doktora Danışmanlık, Doktora Uzmanlık Alan Dersleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans Danışmanlık, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri) her yeni dönem başlamadan önce ders kayıtlarından önceki  haftanın son iş gününe (cuma) kadar sisteme “S” olarak girmesi gerekmektedir. Çünkü doktora ve yüksek lisans tezleri hariç bu çalışmalara yılın 12 (oniki) ayı ücret ödemesi yapılmaktadır.

Soru 5: Akademik Bilgi Sistemine girilen ders not çizelgelerinin onaylı olarak Enstitüye ne zaman verilmelidir?
Sadece derslerin onaylı not çizelgeleri bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra 15 (onbeş) gün içinde (sınav evrakı ilgili öğretim üyesinde kalacak), süren çalışmaların ise her yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcını izleyen ilk haftası içerisinde onaylanmış şekilde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Soru 6: Yüksek Lisans ve Doktora programları bittiğinde 50/d ile atananların kadro durumu ne olacak?
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için
tıklayınız...