Kalite Politikamız

Enstitümüzün misyon ve vizyonu doğrultusunda en iyiye ulaşma isteğiyle her yapılanın bir öncekinden daha iyi olmasına çalışarak;

Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, eğitim, araştırma, girişimcilik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesini sağlamak, başta lisansüstü öğrenci ve kurum çalışanları olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun her kesimine katkı verecek şekilde iç ve dış tüm paydaşlarımızın yapılacak bu süreçlere katılımını sağlayarak memnuniyeti artırmak kalite politikamızın temel esasını oluşturur.

Kalite politikamız çerçevesinde sürdürülecek bu aktivitelerin koordinasyonu Enstitü Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir.