Enstitü Kurulu

 

 

Ünvanı Adı-Soyadı

Görevi/Anabilim Dalı

Atanma Tarihi

Doç. Dr. Mustafa Çağatay KORKMAZ

Müdür

30.12.2022

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AFACAN Müdür Yardımcısı 02.01.2023
Doç. Dr. Üyesi Mehmet ÖZDEMİR Müdür Yardımcısı 24.03.2023

Prof. Dr. Melahat ÖZCAN

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

17.04.2019

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ÇİFTÇİ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 21.10.2022

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Çevre Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı

18.12.2020

Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAŞAK Doğal Kaynak Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı                                30.09.2022

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Sedef   KORKMAZ

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Yaşar KOBYA Fizik Anabilim Dalı Başkanı                    29.06.2022

Prof. Dr. Halil AKINCI

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

23.02.2019

Doç. Dr. Orhan ŞİMŞEK

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

27.05.2021

Doç. Dr. M. Çağatay KORKMAZ İstatistik Anabilim Dalı  

Doç. Dr. Murat BERBEROĞLU

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK DEMİRASLAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

14.01.2020

Doç. Dr. Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU Kimya Anabilim Dalı  

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

30.10.2017

Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

05.04.2023

Doç. Dr. Banu KARAŞAH

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı

09.10.2020

Prof. Dr. Nuri YAVUZ

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Kerem COŞKUN

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

25.01.2021
Dr. Öğr. Üyesi Arcan AYDEMİR Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı 14.03.2023

Doç. Dr. Sedat BAHADIR

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

24.02.2021

Yener GÜNER

Enstitü Sekreteri

 

 

ENSTİTÜ KURULU KARARLARI