Enstitü Kalite Komisyonu

KALİTE KOMİSYONUMUZ

Sıra

Ünvanı, Adı-Soyadı

Komisyondaki Görevi

1

Doç. Dr. M. Çağatay KORKMAZ - Enstitü Müdür Yardımcısı

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Kemal AFACAN – Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

3

Doç. Dr. Abdurrahman DEMİR –  BESYA Öğretim Üyesi

Üye

4

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CEYLAN-Eğitim Fakültesi

Üye

5

Yener GÜNER – Enstitü Sekreteri V.

Üye

6

Bilal ATİLLA – Şef

Üye

7

Selda KAÇMAZ – Bilgisayar İşletmeni

Üye

8

Enis KÜÇÜK – Doktora Öğrencisi

Üye

Enstitü Yönetim Kurulu'nun ...... tarih ve ...... sayılı kararıyla,

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi’nin 13 ncü maddesinin ilgili hükümleri gereği ....... tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına aşağıdaki şekliyle oluşturulmuştur.