Doktora


 

İLK BAŞVURU ve KESİN KAYIT FORMLARI

FORM-LEE-01 Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formu (ONLİNE ALINACAK)

FORM-LEE-02 Bilim Dalı Tercih Formu

FORM-LEE-03 Kesin Kayda Gelmeyecekler İçin Dilekçe Örneği

FORM-LEE-04 Danışman Öneri Formu

FORM-LEE-101 100-2000 YOK Doktora Bursu Basvuru Formu (Kayitli Olanlar Icin)

FORM-LEE-102 100-2000 YOK Doktora Bursu Basvuru Formu (Kayitli Olmayanlar Icin)
 

DERS DÖNEMİ İÇİNDE KULLANILAN FORMLAR

FORM-LEE-06 Belge Talep Dilekçesi

FORM-LEE-07 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 

FORM-LEE-08 Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

FORM-LEE-09 Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi ve İlişik Kesme Formu

FORM-LEE-10 Mazeret Sınav Hakkı İsteme Formu

FORM-LEE-11 Ders Kayıt Formu

SEMİNER FORMLARI

FORM-LEE-15 Seminer Bilgi Formu

FORM-LEE-16 Seminer Program Formu

FORM-LEE-17 Seminer Sonuç Formu

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FORMLARI

FORM-LEE-70 Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi (Türkçe / English)

FORM-LEE-71 Doktora Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu (Türkçe / English)

FORM-LEE-72 Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Formu (Türkçe / English)

FORM-LEE-73 Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Tutanağı (Türkçe / English)

FORM-LEE-74 Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı (Türkçe / English)

FORM-LEE-75 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı (Türkçe / English)

FORM-LEE-76 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı (Türkçe / English)

FORM-LEE-77 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Duyuru Tutanağı (Türkçe / English)

TEZ KONUSU VE TİK(TEZ İZLEME KOMİTESİ) BELİRLEME FORMLARI

FORM-LEE-80 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Türkçe / English)

FORM-LEE-81 Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Sınav Başvuru Talep Dilekçesi

FORM-LEE-82 Doktora Tez Konusu Öneri Rapor Formu

FORM-LEE-83 Doktora Tez Konusu Öneri Sınav Tutanak Formu

FORM-LEE-84 Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Sınav Formu

FORM-LEE-85 Doktora Tez Konusu Değişikliği Talep Formu

FORM-LEE-86 Doktora Tez Çalışması Altı Aylık Değerlendirme Tutanağı

FORM-LEE-23 Ek Süre İstek Formu (Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin/Afet-Salgın Durumunda)

TEZ İLK TESLİM FORMLARI

FORM-LEE-26 Tez İlk Teslim Dilekçesi

FORM-LEE-27 Tez Çalışması Benzerlik İlk Dilekçesi (Tez word olarak  ve  bu form imzalanıp taratıldıktan sonra lebenzerlik@artvin.edu.tr adresine gönderilecektir.)

FORM-LEE-28 Özgeçmiş (TEZ) (Tezin Son Sayfasına Eklenecektir)

FORM-LEE-29 Tez Savunması Jüri Öneri Formu

FORM-LEE-47-A Tez Beyannamesi (Kısıtlama İstemeyenler İçin)

FORM-LEE-47-B Tez Beyannamesi (Kısıtlama İsteyenler İçin)

TEZ SAVUNMASI FORMLARI

FORM-LEE-22 Tez Adı Değişiklik Formu (Tez Savunması Sonrası Tez Adı Değişikliği yapacaklar için)

FORM-LEE-30 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarılı Öğrenci İçin)

FORM-LEE-31 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarısız Öğrenci İçin)

DÜZELTME SONRASI TEZ TESLİM FORMLARI

FORM-LEE-26 Tez Teslim Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)

FORM-LEE-27 Tez Çalışması Benzerlik İlk Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)(ek süre 3/6 ay) (Tez word olarak  ve  bu form imzalanıp taratıldıktan sonra lebenzerlik@artvin.edu.tr adresine gönderilecektir.)

TEZ SON TESLİM FORMLARI
FORM-LEE-40 Tez Ciltli Son Teslim Dilekcesi 
FORM-LEE-41 Tez Çalışması Benzerlik Son Dilekçesi (Tez word olarak  ve  bu form imzalanıp taratıldıktan sonra lebenzerlik@artvin.edu.tr adresine gönderilecektir.)
FORM-LEE-42 Türkiye Mezunları Bilgi Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
FORM-LEE-43 Etik Komisyon Muafiyet Formu
FORM-LEE-44 Jüri Tez Kabul Tutanağı
FORM-LEE-45 Tez Bilgi Formu ENG
FORM-LEE-46 Tez Bilgi Formu TUR
FORM-LEE-47-A Tez Beyannamesi (Kısıtlama İstemeyenler İçin)
FORM-LEE-47-B YÖK Tez Erisim Kisitlama Talep Formu (Kısıtlama İsteyenler İçin Enstitüye Teslim Edilecek)
FORM-LEE-47-C Tez Beyannamesi (Kısıtlama İsteyenler İçin Tez İçerisine Konulacak)
FORM-LEE-48 Tez İç ve Dış Kapağı
ANABİLİM DALLARI İLE İLGİLİ FORMLAR
FORM-LEE-51 Kataloğa Yeni Ders Öneri Formu
FORM-LEE-53 İkinci Tez Danışman Öneri Formu
FORM-LEE-54 Not Bildirim Çizelgesi
FORM-LEE-55 Not Bildirim Çizelgesi (Ortak Programlar İçin)
FORM-LEE-56 Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
FORM-LEE-57 Uzmanlık Alan Dersi Protokolü
FORM-LEE-61 Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (Türkçe)
FORM-LEE-62 Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (İngilizce)
FORM-LEE-64 Öğrenci Ders Denklik Formu
FORM-LEE-65 Donemsel Acilacak Dersler ve Ders Gorevlendirme Formu
FORM-LEE-99 Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Talep Tablosu
FORM-LEE-103 100-2000 YÖK Bursu Akademik Gelişme Raporu Formu
FORM-LEE-104 100/2000 Yök Doktora Bursu-Mezun Bilgi Formu