Doktora

 

İLK BAŞVURU ve KESİN KAYIT FORMLARI

LEE-FR-0001 Bilim Dalı Tercih Formu

LEE-FR-0002 Kesin Kayda Gelmeyecekler İçin Dilekçe Örneği

LEE-FR-0003 Danışman Öneri Formu

LEE-FR-0004 100-2000 YOK Doktora Bursu Basvuru Formu (Kayitli Olanlar Icin)

LEE-FR-0005 100-2000 YOK Doktora Bursu Basvuru Formu (Kayitli Olmayanlar Icin)
 

DERS DÖNEMİ İÇİNDE KULLANILAN FORMLAR

LEE-FR-0006 Belge Talep Dilekçesi

LEE-FR-0007 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi 

LEE-FR-0008 Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

LEE-FR-0009 Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi 

LEE-FR-0010 Mazeret Sınav Hakkı İsteme Formu

LEE-FR-0011 Ders Kayıt Formu

SEMİNER FORMLARI

LEE-FR-0012 Seminer Bilgi Formu

LEE-FR-0013 Seminer Program Formu

LEE-FR-0014 Seminer Sonuç Formu

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FORMLARI

LEE-FR-0015 Doktora Yeterlik Başvuru Dilekçesi (Türkçe  / English )

LEE-FR-0016 Doktora Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu (Türkçe / English)

LEE-FR-0017 Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Formu (Türkçe / English)

LEE-FR-0018 Doktora Yeterlik Jüri Görevlendirme Tutanağı (Türkçe / English)

LEE-FR-0019 Doktora Yeterlik Komitesi Tutanağı (Türkçe / English)

LEE-FR-0020 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı (Türkçe / English)

LEE-FR-0021 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı (Türkçe / English)

LEE-FR-0022 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Duyuru Tutanağı (Türkçe / English)

TEZ KONUSU VE TİK(TEZ İZLEME KOMİTESİ) BELİRLEME FORMLARI

LEE-FR-0023 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (Türkçe / English)

LEE-FR-0024 Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Sınav Başvuru Talep Dilekçesi

LEE-FR-0025 Doktora Tez Konusu Öneri Rapor Formu

LEE-FR-0026 Doktora Tez Konusu Öneri Sınav Tutanak Formu

LEE-FR-0027 Doktora Tez Konusu Önerisi Sözlü Sınav Formu

LEE-FR-0028 Doktora Tez Konusu Değişikliği Talep Formu

LEE-FR-0029 Doktora Tez Çalışması Altı Aylık Değerlendirme Tutanağı

LEE-FR-0030 Ek Süre İstek Formu (Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin/Afet-Salgın Durumunda)

TEZ İLK TESLİM FORMLARI

LEE-FR-0031 Tez İlk Teslim Dilekçesi

LEE-FR-0032 Tez Çalışması Benzerlik İlk Dilekçesi (Tez word olarak  ve  bu form imzalanıp taratıldıktan sonra tezyazimkurallari@artvin.edu.tr adresine gönderilecektir.)

LEE-FR-0033 Özgeçmiş (TEZ) (Tezin Son Sayfasına Eklenecektir)

LEE-FR-0034 Tez Savunması Jüri Öneri Formu

LEE-FR-0035-A Tez Beyannamesi (Kısıtlama İstemeyenler İçin)

LEE-FR-0036-B Tez Beyannamesi (Kısıtlama İsteyenler İçin)

TEZ SAVUNMASI FORMLARI

LEE-FR-0037 Tez Adı Değişiklik Formu (Tez Savunması Sonrası Tez Adı Değişikliği yapacaklar için)

LEE-FR-0038 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarılı Öğrenci İçin)

LEE-FR-0039 Tez Savunma Sınavı Üst Yazı ve Raporu (Başarısız Öğrenci İçin)

DÜZELTME SONRASI TEZ TESLİM FORMLARI

LEE-FR-0040 Tez Teslim Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)

LEE-FR-0041 Tez Çalışması Benzerlik İlk Dilekçesi (Düzeltme Sonrası)(ek süre 3/6 ay) (Tez word olarak  ve  bu form imzalanıp taratıldıktan sonra tezyazimkurallari@artvin.edu.tr adresine gönderilecektir.)

TEZ SON TESLİM FORMLARI
LEE-FR-0042 Tez Ciltli Son Teslim Dilekcesi 
LEE-FR-0043 Tez Çalışması Benzerlik Son Dilekçesi (Tez word olarak  ve  bu form imzalanıp taratıldıktan sonra tezyazimkurallari@artvin.edu.tr adresine gönderilecektir.)
LEE-FR-0044 Türkiye Mezunları Bilgi Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)
LEE-FR-0045 Etik Komisyon Muafiyet Formu
LEE-FR-0046 Jüri Tez Kabul Tutanağı
LEE-FR-0047 Tez Bilgi Formu ENG
LEE-FR-0048 Tez Bilgi Formu TUR
LEE-FR-0049-A Tez Beyannamesi (Kısıtlama İstemeyenler İçin)
LEE-FR-0050-B YÖK Tez Erisim Kisitlama Talep Formu (Kısıtlama İsteyenler İçin Enstitüye Teslim Edilecek)
LEE-FR-0051-C Tez Beyannamesi (Kısıtlama İsteyenler İçin Tez İçerisine Konulacak)
LEE-FR-0052 Tez İç ve Dış Kapağı
100/2000 Yök Doktora Bursu-Mezun Bilgi Formu
 Tez Teslim Tesellüm Formu
ANABİLİM DALLARI İLE İLGİLİ FORMLAR
LEE-FR-0053 Kataloğa Yeni Ders Öneri Formu
LEE-FR-0054 İkinci Tez Danışman Öneri Formu
LEE-FR-0055 Not Bildirim Çizelgesi
LEE-FR-0056 Not Bildirim Çizelgesi (Ortak Programlar İçin)
LEE-FR-0057 Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
LEE-FR-0058 Uzmanlık Alan Dersi Protokolü
LEE-FR-0059 Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (Türkçe)
LEE-FR-0060 Bologna Sürecine Göre Ders Detay Formu (İngilizce)
LEE-FR-0061 Öğrenci Ders Denklik Formu
LEE-FR-0062 Donemsel Acilacak Dersler ve Ders Gorevlendirme Formu
LEE-FR-0063 Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Talep Tablosu
 100-2000 YÖK Bursu Akademik Gelişme Raporu Formu