Dersler ve Muafiyet


ÖĞRENCİ ve DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE

(Enstitümüz Lisansüstü Programlardaki Öğrencilerin Bir Yarıyıl Alması Gereken Lisansüstü Ders Sayısı, Zorunlu Alınması Dersler ve Muafiyet Hakkında Önemli Bilgilendirme)

BİR YARIYILDA ALINMASI GEREKEN ASGARİ VE AZAMİ DERS SAYISI:

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 19 nci maddesinin 3 ncü bendi hükmü “Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az iki ders alması zorunludur.” 

 

ZORUNLU ALINMASI GEREKEN LİSANSÜSTÜ DERSLER:

1- Tüm Lisansüstü Programlarda Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0+0+0+7,5)

(Eğitim-Öğretim aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye  ve ortalamaya dahil değildir.) 

2- Doktora Programlarında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

Gelişim ve Öğrenme (3+0+0+0+7,5) ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3+2+0+4+7,5)

(Doktora Eğitim-Öğretimi aşamasının herhangi bir yarıyılında alınabilir. Tez savunma sınavından önce alınmış ve başarılı olunması şarttır. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahil değildir.) 

3- Doğal Kaynak Yönetimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

DKY 5003 Master Project Preparation and Management (Yüksek Lisans Proje Hazırlama ve Yönetimi) (3+0+0+3+7,5)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl) ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

İSG 5010 Risk Yönetimi (3+0+0+3+7,5) ve İSG 5011 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (3+0+0+3+7,5)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

5- Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrenciler Tarafından Alınması Gereken Dersler

EFB 501 Eğitim Çalışmaları İçin Temel İstatistik (3+2+0+4+6)

(Eğitim-Öğretim ders aşamasında alınmış (azami 4 yarıyıl)  ve başarılı olunması şarttır. Başarısız öğrenci tez aşamasına geçemez. Ders Yüküne, AKTS'ye ve ortalamaya dahildir.) 

 

MUAFİYET (Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (3+0+0+0+7,5) Dersi İle İlgili):

Enstitü Yönetim Kurulu'nun 16.10.2020 tarihli toplantısında almış olduğu karar "Bu dersi daha önce lisansüstü eğitimleri sırasında (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) aldıklarını Enstitümüze dilekçeyle belgelendiren öğrencilerin muafiyet talepleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca uygun görmesi halinde kabulüne ve bu dersten başarılı sayılarak muaf sayılmalarına,...." doğrultusunda muafiyet yapılabilmektedir.